2024. година

Одлука о додели уговора

 

 

2022. година

  1. Услуге израде софтверске платформе за едукацију деце

 

2. Набавка електричне енергије

 

2021. година

1. Услуга пратилаца у превозу

2. Исхрана

 

2020. година

1. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  – ЈНМВ бр. 1.2.1/2020.
Услуга припремања и достављања готових оброка у школу – припремање и достављање ужине и ручка за ученике од 1. до 8. разреда ОШ „Антон Скала“ наставним данима до 16. 06. 2020. године
– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ објављен дана 22.01.2020. године (кликните за преузимање на Позив за достављање понуда )
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА објављена дана 22.01.2020. године (кликните за презимање на Конкурсна документација)
– ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (кликните за преузимање на Одлука о додели уговора)
– ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ објављено 07.02.2020. године (кликните за преузимање на Обавештење о закљученом уговору )

 

2. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  – ЈНМВ бр. 1.2.2/2020.
Услуга припремања и достављања готових оброка у школу, наставним данима до 18.06.2021. године
– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ објављен дана 10.08.2020. године (кликните за преузимање на Позив за достављање понуда )
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА објављена дана 10.08.2020. године (кликните за презимање на Конкурсна документација)
– ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (кликните за преузимање на Одлука о додели уговора)

 

3. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  – ЈНМВ бр. 1.2.3/2020.
Услуга пратилаца у превозу ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом ОШ „Антон Скала“, приликом доласка и одласка из школе почев од 01.09.2020. године, па до краја наставе у школској 2020/2021 години, односно до 18.06.2020. године.
– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ објављен дана 12.08.2020. године (кликните за преузимање на Позив за достављање понуда )
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА објављена дана 12.08.2020. године (кликните за презимање на Конкурсна документација)
– ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (кликните за преузимање на Одлука о додели уговора)

 

2019. година

1. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  – ЈНМВ бр. 1.2.1/2019.  
Услуга припремања и достављања готових оброка у школу – припремање и достављање ужине и ручка за ученике од 1. до 8. разреда ОШ „Антон Скала“ наставним данима до 01. 02. 2020. године
– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ објављен дана 23.01.2019. године (кликните за преузимање на Позив за достављање понуда )
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА објављена дана 23.01.2019. године (кликните за презимање на Конкурсна документација)
– ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА објављена дана 01.02.2019. године (кликните за преузимање на Одлука о додели уговора)
– ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ објављено 11.02.2019. године (кликните за преузимање на Обавештење о закљученом уговору )

2018. година

1. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  – ЈНМВ бр. 1.2.1/2018.  
Услуга припремања и достављања готових оброка у школу – припремање и достављање ужине и ручка за ученике од 1. до 8. разреда ОШ „Антон Скала“ наставним данима до 01. 02. 2019. године
– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ објављен дана 10.01.2018. године (кликните за преузимање на Позив за достављање понуда )
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА објављена дана 10.01.2018. године (кликните за презимање на Конкурсна документација)
– ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА објављена дана 22.01.2018. године (кликните за преузимање на Одлука о додели уговора)
– ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ објављено 31.01.2018. године (кликните за преузимање на Обавештење о закљученом уговору )
2. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  – ЈНМВ бр. 1.2.1/2018. 
Jавнa набавкa мале вредности за набавку добара – наставних средстава и опреме са испоруком и монтажом по партијама
– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ објављен дана 18.09.2018. године (кликните за преузимање на Позив за подношење понуда )
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА објављена дана 18.09.2018. године (кликните за презимање на Конкурсна документација )
ОДГОВОР НА ПИТАЊА ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ ПОНУЂАЧА објављен дана 21.09.2018. године (кликните за презимање на Одговор на питања )
– ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА објављена дана 27.09.2018. године (кликните за преузимање на Одлука о додели уговора )
– ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ објављено 12.10.2018. године (кликните за преузимање на Обавештење о закљученом уговору)

2017. година

1. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  – ЈНМВ бр. 1.2.1/2017.  
Услуга припремања и достављања готових оброка у школу – припремање и достављање ужине и ручка за ученике од 1. до 8. разреда ОШ „Антон Скала“ наставним данима до 01. 02. 2018. године
– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ објављен дана 23.01.2017. године (кликните за преузимање на Позив за достављање понуда)
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА објављена дана 23.01.2017. године (кликните за презимање на Конкурсна документација)
– ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА објављена дана 08.02.2017. године (кликните за преузимање на Одлука о додели уговора ЈНМВ Исхрана ученика у 2017)
– ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ објављено дана 20.02.2017. године (кликните за преузимање на Обавештење о закљученом уговору)

2016. година

1. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  – ЈНМВ бр. 1.2.1/2016.  
Услуга припремања и достављања готових оброка у школу – припремање и достављање ужине и ручка за ученике од 1. до 8. разреда ОШ „Антон Скала“ наставним данима до 01. 02. 2017. године
– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ објављен дана 29.01.2016. године (кликните за преузимање на Позив за достављање понуда)
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА објављена дана 29.01.2016. године (кликните за презимање на Конкурсна документацијa)
– ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА објављена дана 08.02.2016. године (кликните за преузимање на Одлука о додели уговора ЈНМВ 1.2.1-2016
– ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ објављено дана 18.02.2016. године (кликните за преузимање на Обавештење о закљученом уговор)
ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2016/2017 ГОДИНИ
ИНФОРМАЦИЈА О ЗАКЉУЧЕНОМ ОСИГУРАЊУ УЧЕНИКА објављено дана 01.11.2016. године (кликните за преузимање на Информацију о закљученом осигурању ученика)

2015. година

1. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  – ЈНМВ бр. 1.2.1/2015.  
Услуга достављања припремљених оброка у школу – припремање и достављање ужине и ручка за ученике од 1. до 8. разреда ОШ „Антон Скала“ наставним данима до  12. 02. 2016. године
– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (кликните за преузимање на Позив за достављање понуда)
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (кликните за презимање на Конкурсна документација)
– ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ објављена дана 06.06.2015. године (кликните за преузимање на Измена конкурсне документације)
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА објављено дана 06.06.2015. године (кликните за преузимање на Обавештење о продужењу рока)
– ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ објављено дана 03.07.2015. године (кликните за преузимање на Обавештење о закљученом уговору)