У школи се настава реализује по редовном наставном плану и програму уз израду ИОП-а којима су образовни циљеви, очекивани исходи и наставни садржаји прилагођени сваком ученику.

Развој и постигнућа ученика у складу са њиховим индивидуалним способностима,  побољшање психо-физичког стања , размена иновативних идеја, договор и расподела обавеза и одговорности свих запослених, сарадња са родитељима,установама, институцијама и осталим партнерима ради унапређења рада школе су  усмерења која се  реализују кроз постављене циљеве и задатке.

Стручни наставни кадар , стручњаци различитих профила тимским радом доприносе  проналажењу најбољег решења за свако дете .

Поносни смо на чињеницу да  наша школа има најдужу традицију у раду са децом са аутистичним спектром (прва на Балкану отворила одељење за аутизам 1978), што нам даје компетенције за обуку  наставника кроз одржавање акредитованих семинара чији су аутори и реализатори стручњаци наше школе.

Настава се одвија у преподневној смени, а након часова ученици имају могућност коришћења продуженог боравка.

Ваннаставне активности                                               Продужени боравак