Стручно упутство за организацију и реализацију рада у школској 2021/2022.

Стручно упутство за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2021 2022 години Прилог 1. Индикатори и граничне вредности Прилог 2. Препоруке за почетак образовно-васпитног рада