1. Историјат школе

2. Брошура о раду школе

3. Развојни план школе

4. Статут школе

5. Кућни ред у ОШ „Антон Скала“

6. Годишњи план рада школе за школску 2022-2023.

7. Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама

8. Правилник о унутрашњем узбуњивању

9. Правилник o јавним набавкама

10. Летопис за школску 2022/2023. годину

11. Правилник о закупу школског простора 

12. Измене и допуне статута

13.Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности

14. Правилник о унутрашњој систематизацији и организацији

15. Информатор о раду школе