1. Историјат школе

2. Брошура о раду школе

3. Развојни план школе

4. Статут школе

5. Кућни ред у ОШ „Антон Скала“

6. Годишњи план рада школе за школску 2022-2023.

7. Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама

8. Правилник о унутрашњем узбуњивању

9. Правилник o јавним набавкама

10. Летопис за школску 2020/2021. годину

11. Летопис за школску 2018/2019. годину

12. Правилник о закупу школског простора 

13. Измене и допуне статута

14.Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности

15. Препоруке Министарства за поступање за време трајања епидемије корона вируса

16. Промена календара образовно-васпитног рада у основној и средњој школи

17. Правилник о унутрашњој систематизацији и организацији

18. Информатор о раду школе