У периоду 21. 02 – 04. 03. 2022. године, директорка школе Наташа Селић Станковић и педагошкиња Ксенија Сулејмановић вршиле су увид у образовно-васпитни рад. Праћење наставног процеса и напредовања ученика одвијало се кроз посете и анализе часова обавезне наставе у свим одељењима од првог до осмог разреда, у циљу праћења прилагођености метода и облика рада могућностима ученика. Задовољне оним што су виделе, преносе вам део атмосфере са часова, поносне на креативност и ангажованост ученика и наставника наше школе.