Дечија недеља – дечије рукотворине 7.10.2021. године.