Због тренутне безбедносне ситуације усавршавање у школи се реализује у складу са препорученим епидемиолошким мерама. С тим у вези одржан је Стручни актив за разредну наставу на којем је презентован угледни час грађанског васпитања на тему учење социјалних вештина. Након угледног часа, чланови Стручног актива су упознати са Практикумима који су постављени на сајт пројекта KА201 ,,То је у реду“.

Сандра Скенџић је путем видеоприказа представила активности за усвајање правила понашања Мој ред- Твој ред, у одељењу 2/1. Након приказа часа реализоване су радионице на којима су наставници израђивали приче за учење друштвених вештина за своје ученике на тему Школа и Понашање. Водитељи радионица су биле Снежана Бабовић Димитријевић и Сандра Скенџић.

Осталим активима, због горе поменутих разлога, материјал и упутства за радионицу су достављени онлајн путем.

33 наставника су попунила онлајн упитник о значају тема Практикума Понашање и Школа и њиховој изради и примени.