1. Историјат школе

2. Брошура о раду школе

3. Развојни план школе

4. Статут школе

5. Кућни ред у ОШ „Антон Скала“

6. Годишњи план рада школе за школску 2021-2022.

7. Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама

8. Правилник о унутрашњем узбуњивању

9. Правилник o јавним набавкама

10. Летопис за школску 2020/2021. годину

10. Летопис за школску 2018/2019. годину

11. Правилник о закупу школског простора 

12. Измене и допуне статута

13.Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности