1. Историјат школе

2. Брошура о раду школе

3. Развојни план школе

4. Статут школе

5. Кућни ред у ОШ „Антон Скала“

6. Годишњи план рада школе за школску 2018-2019

7. Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама

8. Правилник о унутрашњем узбуњивању

9. Правилник o ближем уређивању поступка јавне набавке

10. Летопис за школску 2018/2019. годину