1. Историјат школе

2. Брошура о раду школе

3. Развојни план школе

4. Статут OШ “Антон Скала”

5. Статут о изменама и допунама Статута

5. Кућни ред у ОШ “Антон Скала”

6. Годишњи план рада школе за школску 2017/2018 годину

8. Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама

9. Правилник о унутрашњем узбуњивању

10. Правилник o ближем уређивању поступка јавне набавке