Еразмус + недеља

Фондација Темпус је у периоду 06 -10. децембра 2021. године организовала Еразмус + недељу, током које је планиран велики број активности посвећених информисању свих заинтересованих о новом Еразмус + позиву. У оквиру презентације ,,Еразмус+ пројекти за основне и средње школе и предшколске установе“ 09.12. у СКЦ-у представници наше школе и чланови пројектног Тима: Сандра Скенџић, Наташа Селић Станковић и Марина Спарић су на позив Фондације Темпус презентовале пројекат КА101 ,,I CARE“ као пример добре праксе и са присутнима поделиле искуства. Поред поменутог, представљени су и пројекти КА201 ,,It is ОК“ као и актуелни пројекат ,,SENdata“. Велико нам је задовољство штоContinue Reading…

ПРАЋЕЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 2021/2022.

Као и сваке школске године, директорка, психолошкиња и педагошкиња школе су током октобра и новембра месеца пратили образовно-васпитни рад, кроз посету и анализу часова обавезне наставе у свим одељењима од I до VIII разреда. Праћена је прилагођеност дидактичко-методичких поступака образовно-васпитним потребама ученика, атмосфера на часу као и мотивисаност и активност ученика током наставног процеса. Уочено је да наставници диференцирају приступе уважавајући индивидуалне способности ученика и комбинују разноврсне методе међу којима се истиче демонстративно-илустративни метод рада. Од наставних средстава доминантна је употреба очигледних наставних средстава, сликовног и аудио-визуелног материјала, као и примена радних листића које наставници свакодневно користе у раду, диференцирајућиContinue Reading…

SENdata

Наши партнери из Литваније на пројекту SENdata направили су диван видео приказ првог LTT састанка и реализованих активности током њиховог петодневног боравка у Београду.   Сви партнери на пројекту SENdata су се организовали и прикључили активностима у оквиру EU CodeWeek 2021. Укупно је учествовало 97 ученика и 23 наставника из Турске, Литваније, Летоније, Румуније, Португалије и Србије. Ученици су играли различите едукативне игре и радили у различитим web програмима: Code.org, Pixel Art, JigsawPlanet, Algorithm City and Bee-bot App Floor robot. Ученици су унапређивали своје ИКТ вештине.