Кићење јелки

Кићење јелки и израда новогодишњих честитки, децембар 2021.

Еразмус + недеља

Фондација Темпус је у периоду 06 -10. децембра 2021. године организовала Еразмус + недељу, током које је планиран велики број активности посвећених информисању свих заинтересованих о новом Еразмус + позиву. У оквиру презентације ,,Еразмус+ пројекти за основне и средње школе и предшколске установе“ 09.12. у СКЦ-у представници наше школе и чланови пројектног Тима: Сандра Скенџић, Наташа Селић Станковић и Марина Спарић су на позив Фондације Темпус презентовале пројекат КА101 ,,I CARE“ као пример добре праксе и са присутнима поделиле искуства. Поред поменутог, представљени су и пројекти КА201 ,,It is ОК“ као и актуелни пројекат ,,SENdata“. Велико нам је задовољство штоContinue Reading…

ПРАЋЕЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 2021/2022.

Као и сваке школске године, директорка, психолошкиња и педагошкиња школе су током октобра и новембра месеца пратили образовно-васпитни рад, кроз посету и анализу часова обавезне наставе у свим одељењима од I до VIII разреда. Праћена је прилагођеност дидактичко-методичких поступака образовно-васпитним потребама ученика, атмосфера на часу као и мотивисаност и активност ученика током наставног процеса. Уочено је да наставници диференцирају приступе уважавајући индивидуалне способности ученика и комбинују разноврсне методе међу којима се истиче демонстративно-илустративни метод рада. Од наставних средстава доминантна је употреба очигледних наставних средстава, сликовног и аудио-визуелног материјала, као и примена радних листића које наставници свакодневно користе у раду, диференцирајућиContinue Reading…