Kићење јелки и израда новогодишњих честитки

Kићење јелки и израда новогодишњих честитки, децембар 2021. Ишчекујући Нову годину и Деда Мраза ученици су окитили јелке и правили новогодишње честитке у оквиру радионица. Да машта може свашта уверили смо се и овог пута.

Посета школској библиотеци

У току првог полугодишта, ученици нижих и виших разреда посетили су школску библиотеку. Упознали су се са новим књигама и едукативним материјалом. Разгледали су и листали сликовнице, енциклопедије, кроз едукативне магнетиће упознавали дивље и морске животиње, мапу света, слова и бројеве. Такође, приближена им је и проза кроз драматизацију бајке „Три прасета“, коју је извела школска библиотекарка.

Еразмус + недеља

Фондација Темпус је у периоду 06 -10. децембра 2021. године организовала Еразмус + недељу, током које је планиран велики број активности посвећених информисању свих заинтересованих о новом Еразмус + позиву. У оквиру презентације ,,Еразмус+ пројекти за основне и средње школе и предшколске установе“ 09.12. у СКЦ-у представници наше школе и чланови пројектног Тима: Сандра Скенџић, Наташа Селић Станковић и Марина Спарић су на позив Фондације Темпус презентовале пројекат КА101 ,,I CARE“ као пример добре праксе и са присутнима поделиле искуства. Поред поменутог, представљени су и пројекти КА201 ,,It is ОК“ као и актуелни пројекат ,,SENdata“. Велико нам је задовољство штоContinue Reading…

ПРАЋЕЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 2021/2022.

Као и сваке школске године, директорка, психолошкиња и педагошкиња школе су током октобра и новембра месеца пратили образовно-васпитни рад, кроз посету и анализу часова обавезне наставе у свим одељењима од I до VIII разреда. Праћена је прилагођеност дидактичко-методичких поступака образовно-васпитним потребама ученика, атмосфера на часу као и мотивисаност и активност ученика током наставног процеса. Уочено је да наставници диференцирају приступе уважавајући индивидуалне способности ученика и комбинују разноврсне методе међу којима се истиче демонстративно-илустративни метод рада. Од наставних средстава доминантна је употреба очигледних наставних средстава, сликовног и аудио-визуелног материјала, као и примена радних листића које наставници свакодневно користе у раду, диференцирајућиContinue Reading…