Кићење јелки и израда новогодишњих честитки, децембар 2021.