У четвртак 20.08.2020. године. године, наставницима и стручним сарадницима ОШ „Антон Скала“ представљени су резултати две мобилности реализоване током јануара и марта  у оквиру Ерасмус + пројекта 2019-1-РС01-KА101-000977 под називом “I CARE “. Домаћини и партнери у реализацији наведеног пројекта били су интегративна школа  Chrzescijanska Szkola Podstawowa z Oddzialami Integracyjnymi ,,Emmanuel“,Krakow, Пољска и инклузивна школа Colegio Nuestra Senora Del School , Шпанија.

У школи су презентоване активности реализоване у Пољској и Шпанији. Наставници су били подељени у мање групе, по стручним већима и активима, уз поштовање препорука епидемиолога.

Путем  ПП презентације чланови пројектног тима  Весна Ракоњац и Сандра Скенџић пренеле су искуства стечена током боравка у Пољској, док су колегинице Бранка Тинтеровић и Сандра Скенџић представили сазнања до којих су дошли приликом стручне посете Шпанији.

Циљ посете је био упознавање са инклузивном праксом, посматрање различитих видова индивидуалних третмана, подршке ученицима, приступа у раду, као и иновативност у организацији рада.

Након излагања организоване су радионице које су имале за циљ подстицање запослених да усвојена знања и добијене информације претворе у конструктивне идеје везане за унапређење квалитета организације и рада школе. Присутни чланови колектива успешно су одговорили на постављене захтеве и предложили неколико занимљивих решења која се односе на будући рад и у складу су са развојним планом наше школе. Након презентовања наставници су учествовали у радионицама , у попуњавању излазних анкета и евалуационих листа.

Са овом активношћу пројекат Ерасмус + пројекта 2019-1-РС01-KА101-000977 под називом “ I CARE“   је успешно завршен.

Наставници који су учествовали у реализацији пројекта  су изразили своје задовољство због учешћа  у истом, а сви остали су  изразили жељу да се укључе у овакве и сличне пројекте.

Фотографије са презентација пројектних   активности реализованих у Пољској и Шпанији  и радионица одржаних у установи  20.08.2020. године