У  периоду од  21.10.- 01.11.2019. године, директор и педагог  школе вршили су увид у образовно- васпитни рад. Праћење наставног процеса и напредовања ученика  oдвијало се кроз посету  и анализу часова обавезне наставе у свим одељењима, у циљу праћења  прилагођености  облика и метода  рада могућностима ученика.

Наставници су и овог пута показали креативност у раду која се огледала кроз прилагођавање активности сваком ученику према његовим способностима и интересовањима. Kоришћена су сва расположива наставна средства која доприносе мотивацији  и помажу деци да усвоје нове садржаје: интерактивне табле, причајући распореди, таблет рачунари…

Као и увек, преносимо вам делић атмосфере са часова, поносни на креативност и ангажованост  и ученика и наставника наше школе.