Посете часовима у првом полугодишту

Када се споји љубав и креативност наших наставника са вредном и радном дечицом настаје права магија. Преносимо вам део атмосфере са часова а ускоро ћемо објавити још фотографија.

Посете часовима

Ближи се крај школске године, сви су били вредни. Руке наше деце уз помоћ наставника могу све. Преносимо сликом неке занимљиве делове који су забележени током посета часовима од стране наше педагошкиње Ксеније Сулејмановић и директорке Наташе Селић Станковић.

Посете часовима у првом полугодишту

Прво полугодиште се ближи крају. Приликом редовних посета часовима, директорка школе, педагошкиња и психолошкиња су уживале у часовима које су одржали наши наставници и наставнице. Креативно осмишљени часови су као и увек били на високом нивоу, а у њима су уживали сви. Преносимо вам мали део онога што је забележено.

Школска библиотека

Ученици су са својим наставницима, кроз активност школске библиотеке, обрадили песмицу „Бубамарац „. Предвиђене активности су ученици, заједно са одељенским старешинама урадили оквиру часова Српског језика и књижевности.

Обрада песме „Ускршња корпа“

20. 4. 2022.  Поводом васкршњих празника ученици су са својим наставницима, кроз активност школске библиотеке, обрадили песму „Ускршња корпа“. Одељенске старешине су предвиђене активности урадиле са ученицима у својим учионицама, у оквиру часова српског језика и књижевности.

Увид у образовно-васпитни рад (посете часовима)

У периоду 21. 02 – 04. 03. 2022. године, директорка школе Наташа Селић Станковић и педагошкиња Ксенија Сулејмановић вршиле су увид у образовно-васпитни рад. Праћење наставног процеса и напредовања ученика одвијало се кроз посете и анализе часова обавезне наставе у свим одељењима од првог до осмог разреда, у циљу праћења прилагођености метода и облика рада могућностима ученика. Задовољне оним што су виделе, преносе вам део атмосфере са часова, поносне на креативност и ангажованост ученика и наставника наше школе.

Посета школској библиотеци

У току првог полугодишта, ученици нижих и виших разреда посетили су школску библиотеку. Упознали су се са новим књигама и едукативним материјалом. Разгледали су и листали сликовнице, енциклопедије, кроз едукативне магнетиће упознавали дивље и морске животиње, мапу света, слова и бројеве. Такође, приближена им је и проза кроз драматизацију бајке „Три прасета“, коју је извела школска библиотекарка.

ПРАЋЕЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 2021/2022.

Као и сваке школске године, директорка, психолошкиња и педагошкиња школе су током октобра и новембра месеца пратили образовно-васпитни рад, кроз посету и анализу часова обавезне наставе у свим одељењима од I до VIII разреда. Праћена је прилагођеност дидактичко-методичких поступака образовно-васпитним потребама ученика, атмосфера на часу као и мотивисаност и активност ученика током наставног процеса. Уочено је да наставници диференцирају приступе уважавајући индивидуалне способности ученика и комбинују разноврсне методе међу којима се истиче демонстративно-илустративни метод рада. Од наставних средстава доминантна је употреба очигледних наставних средстава, сликовног и аудио-визуелног материјала, као и примена радних листића које наставници свакодневно користе у раду, диференцирајућиContinue Reading…

Активности школске библиотеке

У току новембра, кроз предвиђене активности везане за рад школске библиотеке, ученици су са својим наставницима, на часовима српског језика и књижевности обрадили песмицу „Јесен“, Јована Јовановића Змаја.

Обилазак часова

У  периоду од  21.10.- 01.11.2019. године, директор и педагог  школе вршили су увид у образовно- васпитни рад. Праћење наставног процеса и напредовања ученика  oдвијало се кроз посету  и анализу часова обавезне наставе у свим одељењима, у циљу праћења  прилагођености  облика и метода  рада могућностима ученика. Наставници су и овог пута показали креативност у раду која се огледала кроз прилагођавање активности сваком ученику према његовим способностима и интересовањима. Kоришћена су сва расположива наставна средства која доприносе мотивацији  и помажу деци да усвоје нове садржаје: интерактивне табле, причајући распореди, таблет рачунари… Као и увек, преносимо вам делић атмосфере са часова, поносни наContinue Reading…