ПРАЋЕЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 2021/2022.

Као и сваке школске године, директорка, психолошкиња и педагошкиња школе су током октобра и новембра месеца пратили образовно-васпитни рад, кроз посету и анализу часова обавезне наставе у свим одељењима од I до VIII разреда. Праћена је прилагођеност дидактичко-методичких поступака образовно-васпитним потребама ученика, атмосфера на часу као и мотивисаност и активност ученика током наставног процеса. Уочено је да наставници диференцирају приступе уважавајући индивидуалне способности ученика и комбинују разноврсне методе међу којима се истиче демонстративно-илустративни метод рада. Од наставних средстава доминантна је употреба очигледних наставних средстава, сликовног и аудио-визуелног материјала, као и примена радних листића које наставници свакодневно користе у раду, диференцирајућиContinue Reading…

Активности школске библиотеке

У току новембра, кроз предвиђене активности везане за рад школске библиотеке, ученици су са својим наставницима, на часовима српског језика и књижевности обрадили песмицу „Јесен“, Јована Јовановића Змаја.

Обилазак часова

У  периоду од  21.10.- 01.11.2019. године, директор и педагог  школе вршили су увид у образовно- васпитни рад. Праћење наставног процеса и напредовања ученика  oдвијало се кроз посету  и анализу часова обавезне наставе у свим одељењима, у циљу праћења  прилагођености  облика и метода  рада могућностима ученика. Наставници су и овог пута показали креативност у раду која се огледала кроз прилагођавање активности сваком ученику према његовим способностима и интересовањима. Kоришћена су сва расположива наставна средства која доприносе мотивацији  и помажу деци да усвоје нове садржаје: интерактивне табле, причајући распореди, таблет рачунари… Као и увек, преносимо вам делић атмосфере са часова, поносни наContinue Reading…

Обилазак часова

Праћење  образовно-васпитног рада: У оквиру својих планираних активности, у периоду од 11.03.2019. до 22.03.2019. године, директорка школе Наташа Селић Станковић и педагог Kсенија Сулејмановић су посетиле часове. Наставници су и овог пута показали креативност у раду која се огледала кроз прилагођавање активности сваком ученику према његовим способностима и интересовањима. Такође су у свом раду користили сва расположива наставна средства: интерактивне табле, причајуће распореде, таблет рачунаре и остала средства која помажу деци да усвоје нове садржаје.Од ове године у школи се реализује и пројекат“ Медицинска соба“  што  у великој мери помаже ученицима да превазиђу страх од одласка код лекара. Приликом посетеContinue Reading…

Обилазак часова

У  периоду од 15.10. до 26.10. 2018.год. директорка и педагог  пратили су образовно-васпитни рад  кроз посете часовима у свим одељењима. Разноврсна наставна средства, добро испланирани часови и пажљиво  осмишљене активности диференциране у складу са могућностима, допринели су томе да ученици  на активан начин стичу нова знања и вештине (и утврђују стара J). У  то се можете уверити и сами, уживајући у приложеним фотографијама са посећених часова.  

Обилазак часова

У  периоду од 19.03.-30.03.2018.године директор, педагог  и психолог школе вршили су увид у образовно- васпитни рад. Праћење наставног процеса и напредовања ученика одвијало се кроз посету  и  анализу часова   oбавезне наставе у свим одељењима  од првог до осмог разреда, у циљу праћења  прилагођености  метода и  облика  рада могућностима  ученика. Весела и радна атмосфера, уз занимљива наставна средства ни овог пута нас није оставила равнодушним, те вам преносимо делић атмосфере са појединих  часова, поносни на креативност и ангажованост  и ученика и наставника наше школе. Кликом на срце у горњем десном углу покажите колико Вам се допадају фотографије!