Обилазак часова

У  периоду од 15.10. до 26.10. 2018.год. директорка и педагог  пратили су образовно-васпитни рад  кроз посете часовима у свим одељењима. Разноврсна наставна средства, добро испланирани часови и пажљиво  осмишљене активности диференциране у складу са могућностима, допринели су томе да ученици  на активан начин стичу нова знања и вештине (и утврђују стара J). У  то се можете уверити и сами, уживајући у приложеним фотографијама са посећених часова.  

Обилазак часова

У  периоду од 19.03.-30.03.2018.године директор, педагог  и психолог школе вршили су увид у образовно- васпитни рад. Праћење наставног процеса и напредовања ученика одвијало се кроз посету  и  анализу часова   oбавезне наставе у свим одељењима  од првог до осмог разреда, у циљу праћења  прилагођености  метода и  облика  рада могућностима  ученика. Весела и радна атмосфера, уз занимљива наставна средства ни овог пута нас није оставила равнодушним, те вам преносимо делић атмосфере са појединих  часова, поносни на креативност и ангажованост  и ученика и наставника наше школе. Кликом на срце у горњем десном углу покажите колико Вам се допадају фотографије!