У оквиру Ерасмус+ позива за 2020.годину одобрена је реализација пројекта КА229 СЕНДАТА (2020-1-ТР01-КА229-094323_4) чији је носилац партнерска организација из Турске са којима смо реализовали наш први пројекат КА101- Стручна међудржавна размена ресурса – И ЦАРЕ.

Основни циљ пројекта је прикупљање и прављење базе едукативних апликација немањених ученицима, наставницима и родитељима, које ће утицати на повећање индивидуалног развоја деце са различитим сметњама у развоју. Идеја је да све дигиталне апликације буду класификоване према врсти и степену ометености као и да буду бесплатне и доступне за све заинтересоване. Поред прављења базе, циљ пројекта је повећање дигиталних компетенција  наставника и стварање једнаких могућности  у образовању за особе са инвалидитетом.

Пројектом је предвиђено прављење приручника за употребу свих апликација, који ће бити доступни на интернету и титловани на 6 различитих језика.

Поред наше школе у пројекат су укључене установе из још четири земље: Португалије, Литваније, Летоније и Румуније.