У  периоду од 12.10. до 23.10. 2020. године директорка школе Наташа Селић Станковић и педагог Kсенија Сулејмановић , пратиле су образовно-васпитни рад  кроз посете часовима у свим одељењима.

Добро испланирани часови  уз  коришћење разноврсних наставних средстава, и пажљиво  осмишљене активности диференциране у складу са могућностима и  тренутном епидемиолошком ситуацијом, допринели су томе да ученици  на активан начин стичу нова знања и вештине (и утврђују стара). У  то се можете уверити и сами, уживајући у приложеним фотографијама  са посећених часова.