У просторијама наше школе запослени су имали прилику да похађају семинар Планирање, припремање и реализација тематске наставе“. Том приликом су Проф. др Драган Рапаић, Силвана Павловић-директор ОШ“Драган Kовачевић“, Љубомир Јанковић-наставник историје у ОШ“Драган Kовачевић“ и Проф.др Данијела Илић-Стошовић говорили о тематској настави. Запослени су учествовали у радионицама које су овом приликом биле организоване на ову тему.