Д Р А Г И   Г О С Т И , П О З И В А М О   В А С  Н А  27.  Д Е Ч Ј У  О Л И М П И Ј А Д У

К О Ј А  Ћ Е  С Е О Д Р Ж А Т И   29. 05. 2015. У  Д В О Р И Ш Т У   О Ш  „ А Н Т О Н  С К А Л А“ ,

 С А  П О Ч Е Т К О М  У 10:30, П О Д  С Л О Г А Н О М:  

Доброта је највећа врлина, кажу бајке од давнина

Као и  претходних година, трудили смо се да и за ову Олимпијаду, поред  такмичарског дела,

осмислимо и богат културно-уметнички и забавни програм уз госте изненађења!

Идеја је да се подсетимо  бајки и ликова уз које смо сви одрастали и да нашим ђацима приредимо

још један дан за памћење.

Окупљање учесника у дворишту ОШ „Антон Скала“ је предвиђено у периоду од 10:00 до 10:30.