У  периоду од  09.10.-20.10.2017. године, директор и педагог  школе вршили су увид у образовно- васпитни рад. Праћење наставног процеса и напредовања ученика  oдвијало се кроз посету  и анализу часова обавезне наставе у свим одељењима, у циљу праћења  прилагођености  облика и метода  рада могућностима ученика.

Преносимо вам делић атмосфере са часова, поносни на креативност и ангажованост  и ученика и наставника наше школе.