ОШ „Антон Скала“ је  01.09.2019. године отпочела реализацију пројекта „Стручна  међудржавна размена ресурса- I Care“ ( 2019-1-РС01-KА101-000977) који ће трајати наредних 12 месеци. Школа је у оквиру општег позива  за 2019 годину у програму  Европске  Уније, Ерасмус+ ,а уз подршку Националне фондације Темпус  аплицирала са пројектом, који је званично  одабран за финансирање.

Пројектом је планирана размена искустава и ресурса са четири европске земље Бугарском, Пољском, Турском и Шпанијом.

Чланови пројектног тима наше школе ће током предвиђеног периода посетити партнерске установе у ове четири државе, разменити искуства о раду , посматрати различите видове индивидуалних  третмана, подршке ученицима, приступе у раду, као и иновативност у организацији рада. Поред професионалног усавршавања стручном разменом искустава, прикупљене информације ће користити у сврху преношења примера добре праксе, даљег усавршавања и имплементације иновативних модела организације, рада и услуга, а све у циљу будућег развоја наше школе.

Резултати конкурсног рока за 2019: пројекти мобилност за школе (КА101)