Дана 26.02.2021. године у сали ГО Стари град, одржана је VII Скупштина Заједнице школа за образовање ученика са сметњама у развоју. На Скупштини су присуствовали представници: Министарства просвете науке и технолошког развоја, Секретаријата за образовање и дечију заштиту, Завода за унапређивање образовања и васпитања, Школске управе Београд, Завода за вредновање квалитета, председник општинског одбора и председник ГО Стари град, Друштво дефектолога Србије и 37 директора школа из Србије.

Том приликом чланови пројектног тима ОШ “Антон Скала”, Наташа Селић Станковић и Сандра Скенџић , представиле су три пројекта Ерасмус + програма путем презентације: KА101 Мобилности наставника, KА229 Сарадња за иновативност и размену добре праксе-СЕНдата, KА201 Стратешка партнерства “То је у реду”. У оквиру презентација упознале присутне са активностима и искуствима стеченим у оквиру међународне сарадње а такође су најавиле догађаје у наредном период у оквиру пројеката СЕНдата и “То је у реду”.