Дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр. 601-00-9/2020-01 од 16.03.2020. године, проглашено је ванредно стање на територији Републике Србије.

Настава ће се у наредном периоду, почев од 17.03.2020. године одвијати на даљину.

Одељењске старешине ће контактирати родитеље и договорити се са сваким индивидуално о могућностима и начину праћења образовно-васпитног рада, преузимању наставних материјала и размени свих релевантних информација.