У понедељак, 23.12.2019. године, наставницима и стручним сарадницима ОШ „Антон Скала“ представљени су резултати две мобилности реализоване током новембра у оквиру Ерасмус + пројекта 2019-1-РС01-КА101-000977 под називом “ICARE“. Домаћини и партнери у реализацији првог дела наведеног пројекта били су ЦСОП „Др Петър Берон“, ресурсни центар у граду Добричу и предшколска установа Хума Хатун Озел Егитим Анаокуку у Бурси, обе за децу са сметњама у развоју.

Путем Power Point презентације чланови пројектног тима Наташа Селић Станковић и Марина Спарић пренеле су искуства стечена током боравка у Турској док су Андрија Недовић и Стефан Ранковић представили  сазнања до којих су дошли приликом стручне посете Бугарској. Наведени чланови пројектног тима су нас упознали са запажањима о опремељености, начину организације посећених установа и вођења документације, системима подршке у наведеним земљама као и специфичним методама рада које се примењују у раду са децом .

Након излагања организоване су радионице које су имале за циљ подстицање запослених да усвојена знања и добијене информације претворе у конструктивне идеје везане за унапређење квалитета организације и рада школе. Присутни чланови колектива успешно су одговорили на постављене захтеве и предложили неколико занимљивих решења која се односе на будући рад и у складу су са развојним планом наше школе.