Обилазак часова

И у другом полугодишту шк.2016/17. год. , директорка  и стручни сарадници школе,пратили су образовно-васпитни рад  кроз посете часовима у свим одељењима.

Разноврсна наставна средства,  занимљиви експерименти, добро испланирани часови и пажљиво осмишљене активности  допринели су томе да ученици  на активан начин стичу нова знања и вештине(и утврђују стара ☺).

У  то се можете уверити и сами, уживајући у приложеним фотографијама са посећених часова.