17.-18.03.2017. год. у нашој школи је одржан семинар „ Примена метода и техника мапа учења, брзог читања, памћења у настави  и интеграција у образовни систем“. Предавач је био наш колега, Салим Горанац, директор ОШ „ Сава Јовановић Сирогојно“ из Земуна.