Симпозијум “Живети са аутизмом -из перспективе пацијента, родитеља и професионалца” одржан је у Нишу 13.03.2017. године. Важност раног откривања симптома аутизма, нови приступи у лечењу поремећаја из аутистичног спектра, узроци настајања, инклузија деце са аутизмом у предшколско и школско образовање, и системска подршка родитељима биле су теме овог скупа који су организовали УНИЦЕФ у Србији и Друштво за дечју и адолесцентну психијатрију и сродне струке Србије (ДЕАПС), у сарадњи са Савезом удружења Србије за помоћ особама с аутизмом, Министарством здравља, Министарством просвете, науке и технолошког развоја, а уз активно учешће „Autism Speaks”, највеће светске организације која се бави аутизмом. Поред еминентних домаћих стручњака из ове области, на скупу су учествовали и међународни експерти : Andy Shih из организације “Аутисм Спеакс”, Sarah Parsons, професорка са Универзитета Соутхемптон из Велике Британије, Maria Luisa Scattoni  из Италијанске мреже за рано дијагностификовање поремећаја из аутистичног спектра. Овом скупу присуствовали су и стручњаци из ОШ “Антон Скала”.