У оквиру пилот пројекта “Покренимо нашу децу” која треба да крене са имплементацијом од септембра наредне школске године, одржана је секундарна обука наставника нижих разреда.

Циљ пројекта је промоција здравља и физичке активности у циљу смањења деформитета деце узраста од 1.-4. разреда који утиче на правилан психофизички развој деце.

Обуку је реализовала Јелена Милановић која је и координатор пројекта у оквиру наше школе.Реализацијом овог пројекта уводимо додатну свекодневну 15-оминутну физичку активност ученика од 1.-4.разреда.