Директор, психолог и педагог школе су током октобра и новембра месеца вршили увид у образовно-васпитни рад, кроз посету и анализу часова обавезне наставе у свим одељењима од I до VIII разреда.

Погледајте како је то изгледало у оквиру Праћења васпитно образовног рада (кликните за преглед).