Представљање пројекта GA-TE на Скупштини Заједнице школа

Дана 20.03.2023. године на Скупштини Заједнице школа за образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом Републике Србије, у градској општини Стари град, директорка школе Наташа Селић Станковић и Сандра Скенџић су представиле пројекат GА-ТЕ и специфичности образовних система партнерских земаља. Састанку је присуствовало око 50 директора специјалних школа из целе Србије, представник Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Завода за унапређивање образовања и васпитања.