Тим за заштиту од насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Mноге земље су званично објавиле податак да је услед рестриктивних и других мера, које се спроводе услед пандемије корона вируса, дошло до повећања стопе насиља од 15-20% у оквиру породица. Тим за заштиту од насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања, имајући у виду тренутну ситуацију,која подразумева значајно време проведено код куће, као и присуство повишеног стреса и тензија код појединих укућана, које може довести до испољавања насилног понашања , у циљу подршке и помоћи,  сачинио је  одређена упутства. Надамо се да у овом тешком периоду,у вашим породицама влада брига и разумевање и да бодрите једни друге.Ипак стресне ситуације у појединим случајевима честоContinue Reading…